Οι Πιστοποιήσεις μας

ISO22000
ISO 9001
HACCP
ΙFS International Food Standard Issue 6
BRC Packaging/Food/Global