Η Ιστορία μας

 

 

 

 

 
 

* Όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα HACCP.